St. Hans er Norges første byrå for kommunikasjon av visuell kunst
Vi brenner for å løfte all den gode kunstproduksjonen ut til flere – både folk og redaksjoner
Vi er oslobaserte, men har levd og lært både andre steder i Norge og ute i verden, og tar oppdrag der det trengs
St. Hans hjelper små og store virksomheter med både strategisk kommunikasjonsarbeid over tid og effektiv produksjon av tekst til enkeltprosjekter
St. Hans er et uavhengig byrå som jobber for å løfte frem den beste billedkunsten. Selv om det i dag skapes og vises utstillinger og andre prosjekter på høyere nivå enn noen gang før, har kunsten fremdeles potensial til å nå mange flere.

Vi er det litt ekstra tospråklige leddet mellom det visuelle feltet og en bredere offentlighet. 

St. Hans vil bidra til et bransjeløft, og begynner med å bistå visningsrom og andre aktører i feltet med å nå ut til både presse og publikum.

Her kan du lese om hvordan.  

St. Hans ble etablert av Johanne Nordby Wernø i 2019. Vi holder til i Oslo, men tar oppdrag over hele landet.  

Tjenester
Rådgivning og tekstproduksjon 
Vi er jordmor når dere kartlegger hva dere tilbyr og står for, og legger en plan for hvordan det kan formidles utad. Tekstproduksjon og -redigering til egne flater, inkludert sosiale medier, samt ut mot publikum og presse. Samrøre med grafisk profil. 

Pressehåndtering 
Jobben er ikke gjort når du har trykket Send på pressemeldingen. St. Hans målretter og følger opp utsendelsene, og gjør alt det som for øvrig hører med om programmeringen skal kunne tevle om pressedekning. 

Redaktørtjenester 
Solid språklig kvalitetssikring av store og små utgivelser. Ved behov tar vi også ansvar for publikasjonen fra a til å – det vil si fra planlegging via redigering til trykk og distribusjon.

Månedspakke
Både enkeltkunstnere og virksomheter kan bestille Månedspakke og «abonnere» på hjelp fra St. Hans. Vi begynner med å legge en plan sammen, dernest følger vi dere opp månedlig både strategisk og operativt. Vi er ikke noen mekanisk tekstmaskin, men drøfter aktivt hvordan du kan få til det akkurat DU vil.

Kurs
Vil du lære å fiske selv, heller enn å kjøpe fisken vår? Vi skreddersyr kurs i tekstarbeid og pressehåndtering. 
Mer om aktuelle kurs her.

Vi har erfaring også med arrangementsproduksjon, debattledelse, partnerskaps- og sponsoravtaler og live-formidling – ta en telefon om du vil drøfte andre typer oppdrag. 

Ved siden av kjernevirksomheten i billedkunstfeltet jobber vi med oppdragsgivere i tilstøtende bransjer som kunsthåndverk og arkitektur, og med tverrfaglige prosjekter.

St. Hans jobber både med store og små aktører, og både over faste avtaler og på enkeltoppdrag. 

For det er klart det er mulig å bevare integriteten i en kunstnerisk produksjon og samtidig bringe den ut til mange flere! 
Kontakt
St. Hans ble etablert våren 2019 av Johanne Nordby Wernø. Hun har tjue års erfaring med redaksjonelt arbeid, parallelt med over femten i kunstfeltet.

johanne@sthansoslo.no
+47 92 43 08 92
Kontortid: Man, tors, fre

I 2024 ble kommunikasjonsrådgiver Håvard Holmefjord en del av teamet. Han er også kunstner, skribent og en dyktig formidler.

havard@sthansoslo.no
+47 41 00 34 75
Kontortid: Man, fre

Vår kontorleder er Aurora Ødyn. Denne allsidige kunst- og kulturarbeideren drifter St. Hans med stødig hånd.

aurora@sthansoslo.no
+47 95 45 06 37
Kontortid: Man, tirs, fre

Instagram @st.hans.osloOm byrået
Oppdragsgivere